Scroll to top
प्रेक्षणीय स्थळे

वैष्णव लेणी

अंबेजोगाईतील एकेकाळचे हे सर्वति सुंदट लेणे असावे. आज या लेण्यांच्या प्रकाराची बाह्य टेषा मात्र शिल्लक आहे. या लेण्यांवरून निष्काळजीपणे बांधलेल्या पुलामुळे या लेण्यांचा बटाचसा भाग झाकला गेला आहे. या लेण्यांच्या मधूनच एक नाला वाहतो. साबनाच्या पाण्यामुळे आणि खडकाच्या ठिसूळपणामुळे या लेण्यांची खूपच झीजझाली आहे. अतिशय आकर्षक असे वीटभद्र, ब्रम्हा विष्णू महेश, अष्टभूजा देवी, गठड, वटाह यांच्या मूर्ती किंवा त्यांचे भग्न अवशेष आपल्याला येथे पाहता येतात. पटंतु अक्षम्य दुर्लक्षामुळे है eिल्पवेभव अस्तंगत होत आहे.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *