Scroll to top
प्रेक्षणीय स्थळे

जैन लेणी

भूचटनाथ मंदिटापासून जयवंतीच्या पश्चिम किनायावट जमिन समांतर असे हे लेणे कोटले आहे. पुवाभिमुख प्रवेe द्वारावट दोन छोटे हत्ती कोटले आहेत. प्रांगणात मध्यावट मानस्तंभ कोटला आहे. मानस्तंभासमोट सभा मंडपात महावीटाची मूत्ती आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूस यक्षिणी आहेत. प्रवेशद्वारावट द्वाटपाल आहेत. डाव्या बाजूच्या गर्भगृहात पार्श्वनाथाची नागछत्र असलेली मूर्ती आहे. पक्ष मंडपाच्या दक्षिणेस वृषभ नाथाची मू्ती आहे. पक्ष मंडपाच्या भितीवट चोवीस तीर्थकटाच्या मूर्ती कोटलेल्या दिसतात. या लेण्यांची केवळ दुर्लक्षामुळे दुर्दश झालेली आहे.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *